Śladami historii...

Kościół pw. św. Marcina w Starym Gostyniu

Według najstarszego istniejącego dokumentu z 1301 roku, kościół istniał już w wieku XI lub XII. Początkowo był drewniany. Obecna świątynia, murowana, w swej najstarszej części powstała na początku XIV wieku. Była wielokrotnie przebudowywana. W latach 1910-12 kościół powiększono o długość nawy, przywrócono mu styl gotycki. Wyposażenie jest barokowe. Figury świętych wykonał Andrzej Majchrzak z Karchowa (1864-1953). Do 1874 roku proboszczami byli benedyktyni oddelegowani z klasztoru w Lubiniu. W parafii czczony jest św. Roch.

Już wkrótce - szersza informacja.