Śladami historii...

Starostwo

Dla ułatwienia kontroli nad ludnością polską w Wielkopolsce, w 1887 roku powiększono liczbę powiatów w Poznańskiem do 40. W wyniku tego zabiegu 6 czerwca 1887 roku powołano do życia powiat gostyński. Liczył on wówczas 38201 mieszkańców i zajmował obszar 601 km kw. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 63,6 osób na km kw. Na terenie powiatu leżały cztery miasta: Gostyń, Poniec, Krobia i Piaski, 80 gmin wiejskich i 65 obszarów dworskich. Borek i Pogorzela wraz z otaczającymi je wsiami i dworami znalazły się w granicach nowo utworzonego powiatu koźmińskiego. Ponadto wsie Kunowo i Szczodrochowo przyłączono do powiatu śremskiego, a wsie Stankowo, Stężyca, Osowo i Dalabauszki do powiatu kościańskiego. W granicach powiatu gostyńskiego wymienione wsie znalazły się w roku 1934.

Samorząd na szczeblu powiatu tworzył sejmik powiatowy, oparty na kryteriach stanowych, to znaczy złożony z przedstawicieli stanu rycerskiego (właścicieli tzw. dóbr rycerskich), mieszczańskiego i chłopskiego. W roku 1890 powołano w Gostyniu Wydział Powiatowy, który był organem wykonawczym sejmiku powiatowego. W skład Wydziału Powiatowego wchodziło 6 osób, których zadaniem było współdziałanie z władzami administracji państwowej w zarządzaniu powiatem. Pierwszy sejmik powiatu gostyńskiego został zwołany 15 grudnia 1887 roku w sali Hotelu Francuskiego należącego do Jankiewicza.

Siedzibą władz powiatowych został Gostyń. Pod względem ustroju administracyjnego powiat gostyński podzielono na 3 obwody policyjne – gostyński, poniecki i krobski. Zwiększając liczbę powiatów, landraci otrzymywali zadanie czuwania nie tylko nad Polakami, ale także nad powstrzymywaniem Niemców od emigracji na zachód lub też od ich polonizacji. Landratury miały też być ośrodkami towarzyskiego skupiania Niemców, przynajmniej inteligencji i junkrów.

Pierwszym landratem gostyńskim został zniemczony ślązak z Opola Jarosław Jarotzky. Sprawował on ten urząd w latach 1887-1892. Po nim obowiązki objął dr Richard Lucke. Pełnił on godność landrata aż do chwili objęcia władzy w powiecie przez Polaków w 1919 roku. Pierwszym polskim starostą gostyńskim wybrano w 1919 roku Wincentego Dabińskiego.

Obecną siedzibę władz powiatowych wzniesiono w latach 1899-1900. Kilka lat później dobudowano południowe skrzydło.

Budynek był zawsze siedzibą lokalnych władz. Od 1999 roku, gdy w wyniku reformy administracyjnej przywrócono po 23 latach powiaty, mieści się tutaj Starostwo Powiatowe.