Śladami historii...

Biblioteka

Towarzystwo Czytelni dla Kobiet to jedna z prężniej działających organizacji w Gostyniu. Z całą pewnością organizacja należała też do najliczniejszych w regionie. Powstała 20 października 1907 roku. Jej głównym zadaniem było prowadzenie biblioteki.

Duża liczebność oraz charakter działalności sprawiały, że organizacja często zmieniała adres. Na jednym ze spotkań plenarnych, które odbyło się w październiku 1927 roku, poznański architekt Lucjan Michałowski dostarczył szkic nowej siedziby Towarzystwa. Przyjęto go z entuzjazmem. 7 października 1932 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Czytelni dla Kobiet przyjęło opracowany przez Zarząd statut, nadający organizacji osobowość prawną. Zarejestrowanie w rejestrze Sądu Grodzkiego w Gostyniu nastąpiło 14 listopada 1932 roku.

9 września 1933 roku zakupiono parcelę pod budowę nowej siedziby przy ul. 3 Maja (dziś ul. Wrocławska 257). Prace budowlane trwały od wiosny do jesieni 1934 roku. 28 października 1934 roku ksiądz prałat dr Nikodem Mędlewski ,w obecności władz miejskich i powiatowych, darczyńców, budowniczych i członkiń, dokonał poświęcenia wzniesionego obiektu. Gmach został wybudowany w oparciu o bezpłatnie dostarczone plany przez Lucjana Michałowskiego, który jednocześnie kierował budową. Wśród licznych darczyńców znaleźli się: Zarząd Cukrowni Gostyń, Edward Potworowski z Goli, Antoni Przybecki, dzierżawca majątku Czachorowo, Jan Grzymisławski, Kazimierz Peisert, Oskar Klimpel, Władysław Hasiński i Stanisław Grześkowiak. Okupant niemiecki zniszczył ogromną część książek należących do Towarzystwa Czytelni dla Kobiet. Wyzwoliciele nie byli lepsi pod tym względem.

Towarzystwo wznowiło formalnie działalność w 1946 roku, ale nie rozpoczęło statutowych prac. Funkcjonowało wyłącznie na papierze do 1953 roku, kiedy decyzją władz centralnych wszystkie organizacje społeczne zostały zlikwidowane.

W 1947 roku budynek stał się siedzibą Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyniu. Pierwszym jej kierownikiem został Piotr Laurentowski. Odwołano się do pomocy społeczeństwa, by pozyskać książki do powstającej biblioteki. Akcja zakończyła się sukcesem. W 1955 roku cały budynek – na który składało się siedem pomieszczeń o łącznej powierzchni 138 m. kw. – stał się własnością Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyniu. Nowa instytucja biblioteczna funkcjonowała w tym gmachu do 1969 roku, mimo licznych zabiegów pozyskania zgody na przebudowę i rozbudowę. Księgozbiór szybko się bowiem powiększał. Rozszerzał się także zakres działań biblioteki.

W 1966 roku zapadła decyzja o przebudowie dotychczasowego budynku biblioteki, co nastapiło w latach 1969-1972. Powstał obiekt trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Łączna powierzchnia użytkowa wzrosła do 1477 m kw. W budynku swoją siedzibę (do 2010 roku) miało także Muzeum w Gostyniu.

Dziś obiekt jest siedzibą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, samorządowej instytucji kultury Gminy Gostyń.